نحوه ارسال

تاریخ ارسال : 1399/01/29 8:18 PM

ارسال محصولات از طریق پست و توسط خود ارائه کننده محصول انجام می شود.

در مواردی که خریدار و ارائه کننده در یک شهر هستند می توان از طریق پیک موتوری ، اسنپ و یا خود ارائه کننده ، محصول را به دست خریدار برساند