قهوه جوش (جذوه ترک مسی)

jazve

قلم زنی
کافه قهوه
پس کرایه بر عهده خریدار
199,000 تومان
650 گرم
850 گرم
2 روز کاری
جذوه ترک در سه سایز
آبکاری قلع
رنگ مسی
  • کافه قهوه
  • تولیدی
  • علیرضا ولی بک
  • اصفهان
  • اصفهان