قهوه جوش نقاشی شده (دله عربی)

dale arabi

قلم زنی
کافه قهوه
پس کرایه بر عهده خریدار
438,000 تومان
750 گرم
950 گرم
2 روز کاری
دله عربی مسی به همراه آبکاری قلع
ارتفاع 26 سانتی متر
نقاشی شده
  • کافه قهوه
  • تولیدی
  • علیرضا ولی بک
  • اصفهان
  • اصفهان